Gépkezelő képzéseink

2023.05.12

Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése

A gépkezelő képzés célja

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a Gépkezelői jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal - bármely gazdasági ágazatban - gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.

A képzés feladata, követelményrendszere

A szaktanfolyam során tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

 • a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudás,
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete
 • szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
 • önálló munkavégzés adott munkagéppel.

A gépkezelő képzésben történő részvétel feltétele

 • jelentkezési lap
 • adatkezelési nyilatkozat kitöltése
 • egészségügyi alkalmasság
 • új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén:
  • 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • már meglévő 2022.02.05. után kiállított gépkezelői jogosítvány esetén:
 • 1 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról másolat
 • gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságát igazoló oldaláról másolat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • esetlegesen meglévő - a kezelni kívánt gép kezeléséhez előírt - OKJ bizonyítvány

A gépkezelő képzés részei

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek (8 tanóra elmélet)

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek (8 tanóra elmélet)

Szakirányú gépspecifikus ismeretek (8 tanóra elmélet)

Munka- és balesetvédelmi ismeretek (1 tanóra gyakorlat

Gépkezelési gyakorlat (kezelni kívánt gépcsoport függvényében: 1-7 tan-óra/gépcsoport gyakorlat)