Felnőttképző intézmény nyilvántartási adatai

Nyilvántartási szám: B/2020/000016

Nyilvántartásba véve: 2020.08.03.

Engedélyszám: E/2020/000216

Engedélyezve: 2020.10.02.

Alapadatok

ABC Oktatási Stúdió Kft.

Nyilvántartó bíróság, hatóság : Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám15-09-077519

Adószám23339730-1-15

Székhely és telephely adatok

Székhely: 4325 Kisléta, Bogáti út 44.

Telephely(ek): 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1.

Kapcsolattartási adatok

Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1.

Telefonszám+36703343912

E-mailabcoktatas@gmail.com

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer, Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adatok elérhetősége: https://far.nive.hu/nyilvantartasok/felnottkepzok/publikus/90

  Minőségpolitika

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy

  • tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
  • a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
  • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
  • figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

2020.10.02.

Kozmáné Mórocz Mónika Erzsébet

képviseletre jogosult személy

Minőségirányítási Rendszer (EDUCERT) rendszerhasználati igazolás