Munkavédelmi előadó

2024.05.30

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.

Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A képzésben való részvétel feltétele:

  • Érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság

A képzés célja: Az eredményes modulzáró vizsga, majd a sikeres OKJ-s komplex szakmai záróvizsga letétele.

A képzés szakmai ismereteinek témakörei:

  • Munkavédelmi menedzsment

  • Munkavédelmi kockázatértékelés

  • A munkavégzés biztonsága

A tanfolyam által betölthető munkakörök:

Baleset-elhárítási megbízott
Munkavédelmi technikus
Balesetvizsgáló (munkahelyi)
Munkavédelmi előadó
Munkavédelmi megbízott